Mit navn er Maria Dahl Overgaard, jeg er 29 år gammel og bosat i Aarhus med min mand og 1-årige søn. Jeg blev færdig som læge i sommeren 2018 fra Aarhus Universitet og har efterfølgende haft min KBU i Aalborg, inklusiv almen praksis i Løgstør. Jeg elsker foreningsarbejde – og især i kombination med almen medicin. Jeg har siden fjerde semester af medicinstudiet været aktiv i SAMS og deltaget flere gange ved Lægedage, årsmøder mv. Efter jeg begyndte mit lægeliv har jeg savnet det frivillige arbejde. Jeg brænder for at styrke sammenholdet mellem yngre læger med interesse for almen medicin. Jeg elsker at arrangere spændende faglige oplæg eller færdighedstræning og helst krydret med sociale elementer. Jeg ønsker at øge kendskabet til specialet og hoveduddannelsen. Derudover er den geografiske rekrutteringsproblematik for mig en mærkesag. Jeg har stor lyst til at arbejde engageret og venskabeligt med mine med-FYAM’ere i den nationale gruppe.

Jeg stiller op til følgende poster:

1: Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland
2: Suppleant i FYAM-udvalget for Region Midtjylland

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk