Mit navn er Sardam Wahab. Jeg er i gang med en introduktionsstilling i almen medicin i Viborg, hvor jeg bor med min hustru. Jeg kommer oprindeligt fra Horsens og færdiggjorde medicinstudiet på Aarhus Universitet sommeren 2019. Siden jeg begyndte på studiet, har jeg vidst, at jeg vil være generalist og familielæge. Dette blev særligt klart for mig da jeg kom på kandidaten, hvor jeg fik jobbet som praksisassistent i et lægehus og meldte mig ind i SAMS. På kandidaten var jeg aktivt medlem af SAMS, hvor jeg arrangerede kurser, temadage med almenmedicinere og underviste på SAMS færdighedskursus for medicinstuderende. Herudover stod jeg for PR. For nylig blev jeg en del af FYAM-styregruppen i Region Midtjylland, hvor jeg har været med til at arrangere næste faglige arrangement og stået for PR. Jeg har et stort ønske om fortsat at være aktiv inden for det almenmedicinske område, og at have indflydelse på uddannelsesforholdene og kvaliteten i specialet. Jeg føler, at dette er det naturlige næste skridt for mig og håber på at kunne blive en del af FYAM-udvalget og fællesskabet.

Jeg stiller op til følgende poster i prioriteret rækkefølge:

  1. Suppleant i FYAM-udvalget for Region Midt
  2. Medlem af FYAM-udvalget for Region Midt
DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk