Mit navn er Tina. Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet og er netop i gang med en introduktionsstilling i en kompagniskabspraksis i Hvalsø.

Da min drøm er at blive praktiserende læge i fremtiden, ønsker jeg at blive en aktiv del af FYAM, så jeg kan bidrage til at fremme specialet i samvær med ligesindede kollegaer.  Jeg har tidligere opnået organisatorisk erfaring ved frivilligt arbejde gennem bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Børneliv, SAMS og boligforeninger, hvilket jeg har haft stor glæde af.

 

Som yngre læge har jeg en stor interesse for optimering af uddannelse og kvalitetssikring i almen praksis. For mig er det vigtigt at:

-       Skabe trygge rammer for yngre almen medicinere. Dette ved bl.a. at bestyrke og facilitere netværksgrupper, både for uddannelseslæger, men også generelt for FYAM-medlemmer og andre læger med særlig interesse for almen medicin.

-       Sætte fokus på supervision i almen praksis, både i form af faglig sparring, men også mere uddannelses- og karrieremæssig sparring. 

-       At fremhæve og gøre det mere attraktivt for uddannelseslæger at bidrage til kvalitetsudviklingen under deres uddannelsesophold i almen praksis.


Jeg vil bidrage med stort engagement og stiller op til følgende poster (i prioriteret rækkefølge):

1.     FYAM-medlem af videreuddannelsesudvalget

2.     Suppleant i videreuddannelsesudvalget

3.     FYAM-medlem af kvalitetssikringsudvalget

4.     Suppleant i kvalitetssikringsudvalget

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk