- 232,8 KB - 825 BOpstilling til posterne

  • Medlem af Videreuddannelsesudvalget
  • Suppleant i Videreuddannelsesudvalget
  • Suppleant i Kvalitetsudvalget

Mærkesager

  • Kvalitet i uddannelsen af praktiserende læger
  • Fagligt og socialt fællesskab
  • Mere erfaringsudveksling

Læs Ervins valgoplæg her

 

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk