- 234,5 KB - 825 BOpstilling til posterne

  • Formand for FYAM-udvalget

Mærkesager

  • Rekruttering til almen praksis, særligt i landområder
  • Kvalitet i HU
  • Organisatorisk fagvidenskabeligt arbejde

Læs Jespers valgoplæg her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk