Malene Nepper

 - 156,7 KB - 825 BOpstilling til posterne

  • Medlem af videreuddannelsesudvalget
  • Suppleant til videreuddannelsesudvalget

Mærkesager

  • Supervision: mere mesterlære
  • Arbejdsmiljø for uddannelseslæger
  • Rekruttering til specialet starter allerede på medicinstudiet

Læs Malenes valgoplæg her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk