- 105,2 KB - 825 BOpstilling til posterne

  • Formand for FYAM-udvalget

Mærkesager

  • Gennemsigtighed i FYAMs opbygning og arbejde
  • Øget kvalitet i uddannelsen
  • Trivsel/miljø under uddannelsen – herunder styrke faglige og sociale fællesskaber

Læs Thomas valgoplæg her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk