Opstilling til posterne

  1. Medlem af FYAM-udvalget i Region Hovedstaden
  2. FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Mærkesager

  • Større fokus på videreuddannelse, supervision og ledelse i almen praksis

  • ’En god start i praksis’ til KBU’er og Intro’er for bedre rekruttering
  • Særlig interesse i forskning

Læs Daniels valgoplæg her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk